Avís Legal i Política de Privacitat

Dades Identificatives

En compliment amb el deure d'informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom empresa: Estudi de Dansa Àngels Segarra
Domini: angelssegarra.com
Domicili: c. Sant Cristòfol, 53 · 08221 Terrassa (Barcelona)
Correu electrònic de contacte: info@angelssegarra.com
CIF: 39138655S

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal Estudi de Dansa Àngels Segarra atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

Estudi de Dansa Àngels Segarra proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet propietats a Estudi de Dansa Àngels Segarra als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Estudi de Dansa Àngels Segarra ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Estudi de Dansa Àngels Segarra, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Estudi de Dansa Àngels Segarra es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Estudi de Dansa Àngels Segarra no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

Estudi de Dansa Àngels Segarra per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Estudi de Dansa Àngels Segarra.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Estudi de Dansa Àngels Segarra.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Estudi de Dansa Àngels Segarra.

L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Estudi de Dansa Àngels Segarra.

Galetes

Aquest web no utilitza cap tipus de galetes pròpies ni de tercers, ni emmagatzema dades dels usuaris i visitants.

Protecció de dades

Estudi de Dansa Àngels Segarra, per protegir els drets individuals sobretot en relació amb els tractaments automatitzats i amb voluntat de ser transparents amb els seus usuaris, ha establert una política que recull el conjunt d'aquests tractaments, les finalitats perseguides per aquests últims, la legitimitat dels mateixos i també els instruments a disposició de l'usuari perquè pugui exercir els seus drets.

Les dades que l'usuari faciliti quedaran incorporades als fitxers propietat de Estudi de Dansa Àngels Segarra. En compliment del que estableix el RGPD, l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació / supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per això ha de contactar amb nosaltres a info@angelssegarra.com.

Responsable del tractament

El responsable de les dades personals és Estudi de Dansa Àngels Segarra, d'ara endavant el titular, amb domicili a c. Sant Cristòfol, 53 · 08221 Terrassa (Barcelona), i el correu electrònic de contacte és info@angelssegarra.com.

Recollida de dades

Les dades són recollides per Estudi de Dansa Àngels Segarra, a través de formularis de contacte, sol·licituds d'adhesió al butlletí electrònic i els comentaris al blog.

Finalitat i conservació de les dades personals

La finalitat del tractament de les dades personals que es puguin recollir són usar-les principalment pel Titular per a la gestió de la seva relació amb l’usuari, poder oferir productes i enviar-li comunicacions promocionals i informatives a través de correu electrònic o newsletter, millorar l’experiència d'usuari i, si n’és el cas, per tramitar les seves compres a través de la botiga online. L'interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a info@angelssegarra.com. Les dades personals de l'usuari es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió.

Destinataris de les dades

Les dades personals recollides, es cediran únicament a l'empresa que gestiona l'allotjament de la pàgina web de Estudi de Dansa Àngels Segarra, i l'empresa de transport que s'encarregués de lliurar els productes de la botiga en línia. El Titular no es fa responsable de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web. En conseqüència, el Titular tampoc es fa responsable dels danys o pèrdues derivats de l'ús d'aquests enllaços o material de tercers.

Drets de l’usuari (drets ARCO)

L'usuari pot accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació o cancel·lació quan ja no siguin necessàries les finalitats amb què van ser recollides enviant un email a info@angelssegarra.com.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixi en la pàgina web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura cada vegada que ens faciliti dades personals a través d'aquest web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Estudi de Dansa Àngels Segarra no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

Estudi de Dansa Àngels Segarra es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que Estudi de Dansa Àngels Segarra disposi d'enllaços cap a altres llocs d'Internet, Estudi de Dansa Àngels Segarra no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Estudi de Dansa Àngels Segarra assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'Internet.

Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

Estudi de Dansa Àngels Segarra es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General és d'ús.

Generalitats

Estudi de Dansa Àngels Segarra perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

Estudi de Dansa Àngels Segarra podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Estudi de Dansa Àngels Segarra i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.